Micro không dây cầm tay và Micro để bục KIWI

SM-6UGX

9,000,000 đ

Gồm 2 Micro không dây cầm tay và 01 Micro cổ ngỗng đặt Bục phát biểu không dây
Dải tần số: 780MHz-830MHz
Băng tầ hoạt động: FM
Khoảng cách kênh: 300KHZ
Ổn định tần số: ± 0,005%