HỆ THỐNG HỘI NGHỊ KHÔNG DÂY THINUNA VA-8100

VA-8100

40,000,000 đ

  • Giao tiếp kết nối: Chế độ không dây UHF
  • Kênh âm thanh: 1 * máy chủ 4 * đại biểu
  • Dải tần số giao tiếp âm thanh: 500MHz --- 950MHz
  • Điều chế âm thanh: FM
  • Kiểm soát giao tiếp: Chế độ không dây UHF (in hai mặt)
Hệ thống hội nghị không dây trong băng tần UHF được điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số và có nhiều chế độ nói. Nó có thể được kết nối với máy chủ video để thực hiện chức năng theo dõi video. Bộ micro hội nghị có thể được cấp nguồn bằng pin thường hoặc